zuil van Trajanus

Zuil van Trajanus

 

 

Op een met overwinningstrofeeën versier­de sokkel, met daarin de grafkamer waarin zich ooit de asurn van keizer Trajanus bevond, staat de 40 meter hoge zuil van Trajanus. De zuil bestaat uit 18 marmer­blokken, die ieder anderhalve meter hoog zijn en een doorsnede van drie en een halve meter hebben. Binnen in de zuil bevindt zich een trap. Bovenop de zuil stond een beeld van keizer Trajanus; dat is echter in 363 door keizer Constanti­nus II verwijderd en in 1587 vervan­gen door een bronzen beeld van Pe­trus, gemaakt door Tommasso della Porta. Dat de zuil zelf wel de Mid­deleeuwen overleefde, heeft zij waarschijnlijk te danken aan het feit dat ze een functie als klokkentoren kreeg van een klein kloosterkerkje.

 

 

De zuil werd in 113 n.C. opgericht door de Senaat en het volk van Rome en laat op het één meter hoge, rondlopende reliëf­fries, met een totale lengte van 200 me­ter, de oorlogs­daden van keizer Traja­nus tegen de Daciërs zien (tussen 101 en 103 & tussen 107 en 108). De gebeurtenissen van deze beide veldtoch­ten zijn chronologisch weergegeven. Doordat er erg veel perso­nen zijn afgebeeld (ongeveer 2500) is het geheel nogal ondui­delijk en is er weinig ruimte voor landschaps- of archi­tec­tuur­achter­gron­den. De vorm van dit reliëf, als een spiraal om een zuil, was geheel nieuw. Het doet denken aan een antiek schriftrol, een Volumen, voor­al als je je realiseert dat de zuil op het Forum van Trajanus tussen de Griekse en Latijnse biblio­theek geplaatst was.

 

De vertel­ling begint onderaan met de riviergod Donau die uit het water oprijst en een legi­oen Romeinen dat over een brug van schepen mar­cheert. Daarna is afgebeeld hoe het eerste kamp in het land van de Daciërs, het huidige Roeme­nië, opge­bouwd wordt, en hoe de eerste slag geslagen wordt. De keizer ver­schijnt diver­se keren in beeld, maar de nadruk ligt op de daden van de legionairs. Het noodlot van de Daciërs en hun koning Decebalus wordt uiterst realistisch weer­gegeven. Dit toont nogmaals hoe geïnteresseerd de Romeinen waren in histo­ri­sche berichtgeving, met name als de Romeinse grootheid en macht weergegeven werden. Op de plaats waar overgegaan wordt op een ander onderwerp werd een schrijven­de Victo­ria afge­beeld.

 

De zuil had nog een andere functie: zij moest met haar hoogte aangeven hoeveel grond men voor de aanleg van het Forum had weg gegra­ven, ter hoogte van het centrale plein. Een opschrift op de basis zegt dat zij is opgericht ad declarandum quantae altitudinis mons et locus tantis operibus sit egestus (= "om aan te dui­den tot welk een diepte en met wat voor arbeid de berg hier is weg gegraven").