Zuil van Marcus Aurelius

Zuil Marcus Aurelius

 

 

Deze erezuil werd na 180 n.C. gebouwd in opdracht van keizer Marcus Aurelius en een jaar na de dood van zijn zoon Commodus. Hij werd in 193 n.C. voltooid. Bo­venop de zuil stonden de bronzen beel­den van Marcus Aurelius en Faustina; deze zijn echter verloren gegaan en sinds de restauratie in 1589, staat er een beeld van de apos­tel Paulus op de zuil (als pendant van Petrus op de zuil van Trajanus), ge­maakt door Domenico Fontana in op­dracht van Sixtus V. Tijdens deze restau­ratie werd het reliëf van de oude sokkel verwijderd en vervangen door mar­meren bekleding.

 

 

De zuil is 30 meter hoog en opgebouwd uit 28 marmer­blok­ken met een diame­ter van 3 me­ter 70. Binnen in de zuil be­vindt zich een trap naar de top. De zuil stond in het midden van een monumentale zone, een soort nieuw Forum, de Camput Marti­us, het Mars­veld. Naast de zuil bevond zich het Us­trinum Antoni­no­rum, waar de leden van de keizerlijke familie gecremeerd wer­den. De zuil van Antoni­nus Pius bevond zich vlakbij de zuil van Marcus Aurelius, waardoor men in de 16e eeuw aannam dat dit zijn zuil was, en men dit foutief vermeldde op het toen vernieuwde sok­kel.

 

 

Net als op de zuil van Trajanus is ook hier een reliëffries aangebracht, dat spi­raalvormig naar de top gaat. Afgebeeld zijn de oorlogen en overwinningen op de Marcomannen, de Quaden en de Sarma­ten tussen 171 en 175 n.C. De verschil­lende oorlo­gen zijn net als op de zuil van Trajanus, van elkaar geschei­den door een afbeelding van Victoria. De keizer is 59 keer afge­beeld, maar om zijn zachte en filosofische natuur te benadruk­ken is hij nooit in een gevechtstafereel afgebeeld en heeft hij nooit een zwaard in de hand.